ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

   Η θεραπεία ζεύγους ή διαφορετικά συμβουλευτική γάμου αποτελεί μια μορφή ψυχοθεραπείας. Βοηθά το ζευγάρι να αναγνωρίσει και να επιλύσει τυχόν συγκρούσεις του, πραγματοποιώντας μια εποικοδομητική συζήτηση, που στόχο έχει την επιτυχημένη αλληλεπίδραση του ζευγαριού μέσα σε ένα φιλικό και ήρεμο κλίμα, και την εκμάθηση αποτελεσματικών τρόπων επικοινωνίας και εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης πιθανών προβλημάτων που θα προκύψουν. Μέσω της θεραπείας ζεύγους, ένα ζευγάρι μπορεί να λάβει προσεκτικές αποφάσεις σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό και την ενίσχυση της σχέσης του, καθώς επίσης και να συζητήσει ανοιχτά θέματα που ενδεχομένως απασχολούν το ένα από τα δύο μέλη, ώστε να αναζητηθούν πιθανές λύσεις. Η βελτίωση της ενδοσχεσιακής επικοινωνίας, σε συνδυασμό με την αναγνώριση των πολλαπλών ρόλων που ένα άτομο καλείται να λάβει κάθε φορά στην πραγματική ζωή και ο σεβασμός του προσωπικού χώρου κάθε ανθρώπου, αποτελούν κάποια μόνο από τα κλειδιά της επιτυχίας για ένα ευτυχισμένο ζεύγος. 


Category: Θεραπεία Ζεύγους

Duration: 01:30 hours